Technisch onderhoud

Een goed onderhouden gebouw woont plezieriger en is ook makkelijker te verkopen. Daarnaast werkt goed VvE onderhoud op de lange termijn kosten besparend. Samen met ons technisch team zorgen we met passie voor uw gebouw, of het nu gaat om het vervangen van een lamp of om een volledige renovatie.
Technisch onderhoud

Van lamp vervangen tot volledige renovatie.

Goed onderhoud betaalt zich terug.

Regelmatig moeten er kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan het gebouw. Voordat wij een leverancier aansturen beoordelen wij eerst of een storingsmelding of  reparatieverzoek daadwerkelijk voor de VvE is. Meldingen die geen betrekking hebben op de gemeenschappelijke zaken of delen worden natuurlijk niet in behandeling genomen.

Na beoordeling van de melding zorgen wij voor de opdrachtverstrekking aan een leverancier. De melder ontvangt de bevestiging dat zijn/ haar melding in behandeling is genomen. Natuurlijk wordt het bestuur van de VvE ook geïnformeerd. Na afronding van de herstelwerkzaamheden wordt de melder geïnformeerd over de afronding van de werkzaamheden.

Wij begeleiden ook het planmatig onderhoud van de VvE. Aan de hand van het MJOP en de wensen van de eigenaars wordt vastgesteld welke onderhoudsactiviteiten er uitgevoerd moeten worden. In overleg met het bestuur van de VvE wordt een aantal leveranciers geselecteerd om offertes bij op te vragen. Veelal wordt voor de selectie nog een technisch advies opgesteld door een onafhankelijke partij. De geselecteerde leveranciers zullen zich dan moeten conformeren aan dit advies of bestek bij de uitvoering van het werk.

De uitgebrachte offertes worden vergeleken en op basis van de vergeleken offertes zal een advies aan het bestuur worden uitgebracht met betrekking tot de gunning van het werk. Nadat de leverancier is gekozen en de werkzaamheden in opdracht zijn gegeven start de uitvoering. Om te zorgen dat het project goed verloopt en tot een succesvol einde wordt gebracht wordt de uitvoering van de werkzaamheden op de voet gevolgd door ons. Als het project is afgerond wordt het werk opgeleverd aan de VvE. De beheerder begeleidt en adviseert het bestuur bij deze oplevering.

Wij staan voor u klaar!

Op zoek naar een VvE beheerder voor een
full service ondersteuning ?

Offerte aanvragen